Ernst Schorfhaar is talent-ontwikkelaar, trainer en coach.

Hij combineert de inzichten van grote denkers en
doeners met zijn eigen praktijkervaringen. Die combinatie zorgt voor een aanpak die garandeert dat gebeurt wat moet gebeuren.
waardering wit banner

Met goede mensen bereik je pas echt succes

Goede producten en diensten zijn een basisvoorwaarde voor succes! Maar met “goede” mensen bereikt je pas echt succes. Uit onderzoeken, en de dagelijkse praktijk, blijkt dat wanneer mensen bezig zijn met dingen die aansluiten op hun drijfveren en die passen bij hun (nog te ontwikkelen) talenten de kans op succes vele malen groter is. Want mensen die iets met plezier doen verliezen geen energie aan negatieve zaken.

Als gecertificeerde TMA-specialist (Talent Motivatie Analyse) helpt hij u met behulp van de TMA-Methode ® om in kaart te brengen of de drijfveren die u hebt aansluiten bij de gewenste competenties voor de uitdaging die u aangaat. Ook meet de TMA in hoeverre u al talenten bezit om doelen met plezier te kunnen bereiken. Of welke u nog kunt ontwikkelen. Ook geeft een TMA aan in hoeverre u de gewenste competenties al beheerst. En krijgt u inzicht of u voldoende drijfveren hebt om nog niet ontwikkelde competenties met plezier alsnog te ontwikkelen. Een mooi hulpmiddel om “goed” voor uzelf te zijn! Maar niet alleen voor uzelf

Een TMA-traject zorgt voor meer:

• De juiste kandidaat kiezen bij werving & Selectie
• Een goed team samenstellen om de klus te klaren
• Handvatten geven voor een persoonlijk ontwikkelplan inclusief leerstijlen
• Advies bij Outplacement
• Welke baan past het beste bij u?

Over Ernst

Specialiteiten

Drijfveren in kaart brengen

Drijfveren in kaart brengen helpt u om een betrouwbare inschatting te maken van de toekomstmogelijkheden van een bestaande of nieuwe medewerker. 22 drijfveren worden in kaart gebracht. Daaruit kunt u opmaken of iemand van de werkzaamheden die hij doet, of moet gaan doen, energie krijgt, of dat het energie gaat kosten. Kortom wordt iemand gelukkig of ligt de kans op uitval op de loer.

Talenten meten

Talenten meten is zinvol om van een medewerker of een team inzichtelijk te maken hoe de beste performance behaald kan worden. Door het in kaart brengen van 44 talenten krijgt u concrete handvatten om uw mensen, of uzelf, te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheren en om valkuilen heen te managen.

Competenties meten

Competenties meten doormiddel van 90 tot 360 graden feedback om te benutten tijdens selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, reïntegratie en mobiliteitsvraagstukken. in combinatie met het meten van de drijfveren en talenten krijgt u eenvoudig en gestructureerd inzicht of nieuwe en bestaande medewerkers het gewenste gedrag dat hoort bij een functie kunnen en willen laten zien, of dat zij in staat zijn om dit gedrag aan te leren.

Talenten ontwikkelen

Talenten ontwikkelen doormiddel van gerichte opleiding en training. Wanneer bekend is welke competenties ontwikkeld kunnen en moeten worden wordt er per competentie getraind. Dus geen tijdverslindende algemene opleidingen maar een effectieve persoonsgerichte aanpak afgestemd op de functie.

Management advies

Managementadvies. Hoe krijgen we helder waar we naar toe willen of moeten? Hoe krijg ik de sales omhoog? Waarom doen ze niet wat ik zeg? Hoe krijg ik alle neuzen dezelfde kant op? Hoe verhoog ik de klantgerichtheid? Wat kan ik doen om de samenwerking te verbeteren? Zit u met één of meerdere van deze vragen dan bent u op de juiste plek.

Teamwork

Teamwork, samen hetzelfde doel bereiken, de kracht van ieder individu benutten om samen sterk te staan. Ervoor zorgen dat iedereen elkaar begrijpt om zodoende zelf begrepen te kunnen worden. Met een 10 stappen programma wordt het hele team vanaf de visie gestimuleerd om zelf aan de slag gaan om af te spreken welk gedrag nodig is om succesvol te zijn en op welke momenten. Vervolgens worden de benodigde vaardigheden versterkt en wordt alles in de praktijk getoetst.

Persoonlijke ontwikkeling & Coaching

Persoonlijke ontwikkeling en coaching omdat niet iedereen dezelfde leerstijl heeft, omdat niet iedereen hetzelfde tempo aankan, omdat sommige mensen net dat extra steuntje in de rug nodig hebben. En omdat veel managers het prettig vinden om extern iemand te hebben die ze de spiegel voorhoudt of waarmee ze kunnen sparren

Meetbare resultaten bereiken

Meetbare resultaten bereiken omdat u uw geld vooral wilt investeren in activiteiten die uiteindelijk geld opbrengen. Daarom spreekt Ernst voor welke aanpak dan ook altijd meetbare resultaten met u af. En hij maakt graag financieel investeringsafspraken die afhankelijk zijn van de behaalde resultaten.

Interim management

Interim management omdat het soms ontbreekt aan de juiste persoon op de juiste plek. Wanneer het binnen de competenties van Ernst past helpt hij u graag. Voorbeelden van hulp die hij kan bieden zijn: sales management , projectmanagement, opleidingstrajecten verzorgen en werving & selectie trajecten voor u uitvoeren.

Werving & Selectie

Werving & Selectie ondersteuning wanneer u geen tijd of zin heeft om nieuwe medewerkers aan te stellen. Ernst helpt u bijvoorbeeld met het opstellen van het functieprofiel, het lezen en selecteren van de CV’s, het voeren van het eerste en/of tweede selectiegesprek met kandidaten en het uitvoeren van een Talent Motivatie Analyse

Capaciteiten meten

Capaciteiten meten om in kaart te brengen op welk niveau iemand opereert, vaak vraagt een bedrijf HBO-niveau, maar heeft iemand zijn HBO opleiding op zijn sloffen gehaald of op zijn tenen. Door het figuurlijk, taal, cijfermatig, rekenvaardig , controlerend en technisch inzicht in kaart te brengen weet u meer van uw medewerker en kunt u hem of haar nog beter laten performen.

Training

Vaardigheden scherp je niet aan door er over te praten maar door te doen. Daarom wordt in de trainingen van Ernst minimaal 80% van de tijd besteed aan het oefenen op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Trainingen zijn altijd maatwerk! Afgestemd op praktijksituaties die deelnemers herkennen zodat ze de volgende dag direct in de praktijk kunnen toepassen wat geleerd is. Ernst is specialist in klantgerichtheids- sales- en managementtrainingen.

Communiceren

Communiceren met behulp van de ABC aanpak zorgt ervoor dat mensen zichzelf en de ander beter gaan begrijpen en daardoor beter communiceren en samenwerken. Het zorgt ervoor dat leidinggevenden makkelijker hun doelstellingen bereiken. Dat coaches meer uit hun coachee halen. Dat teams succesvoller gaan samenwerken. Dat management-assistenten managers nog beter kunnen ondersteunen, dat verkopers nog meer gaan verkopen, dat…………

Wilt u meer weten over communiceren met het ABC. Of wilt u persoonlijk weten hoe anderen uw ABC aanpak ervaren dan is het voldoende om uw naam, e-mail adres of telefoonnummer hieronder in te vullen. Binnen 24 uur hoort u dan meer!

[contact-form-7 id=”6493″ title=”gedragsscan”]

Klanten over Ernst

TMA Methode

Kijk hier voor meer informatie over
de TMA Methode

www.tmamethod.com

Neem Contact Op

Contact Informatie

Adres: Wielewaal 65, 7423 DN Deventer

E-Mail: e.schorfhaar@me.com

Mobiel: +31 (0)6 200 022 21

Twitter: @ErnstSchorfhaar

Stuur een Bericht